Čestitke za venčanje

Čestitke za venčanje sa tekstom – jednostranične čestitke za venčanje štampane u dva formata:
1. kvadratni format, dimenzije: 15,5 cm x15,5 cm
2. ameriken format, dimenzije: 22 cm x 10 cm
Za njihovu izradu se koristi kvalitetni 300 gr akvarel papir.
Svaka čestitka za venčanje može biti dekorisana mini karticom, mašnicama, trakom, čipkom, rafijom, cirkonima, biserima i drugom vrstom dekorativnog kamenja.
Uz svaku čestitku ide beli koverat i celofan.

Cena ove čestitke iznosi 92 din.